Kustavin Kokoomus r.y.

Tervetuloa Kustavin Kokoomuksen kotisivuille!

 

Kustavin Kokoomus r.y. on merkitty yhdistysrekisteriin vuonna 1983.  Kokoomuksen arvoja toteuttava ja kotikuntaa kehittävä yhdistystoiminta on Kustavissa virinnyt jo paljon aiemmin ja yhdistyksen alkujuuret juontuvat Kustavin Kansallisseura ry:n toimintaan.

 

 Kustavin Kokoomus haluaa kehittää kotikuntaamme yhdessä juuri Sinun kanssasi – Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kustavin Kokoomus haluaa kehittää Kustavia itsenäisenä, elinvoimaisena saaristokuntana, joka tarjoaa asukkailleen ajanmukaisia, yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia kuntapalveluja mahdollisimman lähellä käyttäjiä.

Elinkeinopolitiikassa haluamme varmistaa yritys- ja elinkeinotoiminnan perusedellytykset ja tukea erityisesti uuden yritystoiminnan käynnistymistä.

 

Kansallisen Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Meille keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Tärkeää on lähiyhteisön vastuun korostaminen, ihmisten eettisen arvopohjan ja pohdinnan tukeminen sekä isänmaanrakkaus yhdistettynä aktiiviseen kansainvälistymiseen ja globaaliin vastuullisuuteen.